Tønnessen

Lille Stranden 3 er ett av tre hjørnebygg i det første kvartalet som ble bygget på Tjuvholmen. Det er det høyeste (11 etg.) og største hjørnebygget i kvartalet. Huset fronter Olav Selvaags plass mot sydvest og har fasader langs Tjuvholmen Allé og Lille Stranden, samt mot innvendige gårdsrom. Bygningen skal være et relevant svar på en vital, urban situasjon, og på et møte med fjordens landskapsrom, – med sjøens liv og bevegelser.
De omsluttende fasadene, er dekomponert i ulike flater og sjikt med referanse til byggets volummessige oppbygging og komposisjon. Fasadene er pusset og fargesatt i ulike valører knyttet til de ulike sjiktene.

Foto: Espen Sturlason

Adresse: Lille Stranden 3, Tjuvholmen, 0252 Oslo
Byggherre: Tjuvholmen KS
Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
v/ Kari Nissen Brodtkorb, sivilark. MNAL
Kristin Aasbø, sivilark. MNAL
Totalentreprenør: AS Selvaagbygg
Utførende pussfasader: Fasadeteknikk AS
Fargesetting fasader: Bente Tønnesen
Ferdigstilt: 2007

6e8u1308
6e8u1314
6e8u1319
6e8u1328
6e8u1338
6e8u1365
6e8u1376
6e8u1426
6e8u1432
6e8u1317
6e8u1321
6e8u1327
6e8u1394
6e8u1341
6e8u1320
6e8u1329