Tønnessen

Lysaker brygge ble tildelt STATENS BYGGESKIKKPRIS 2004. I juryens vurdering av vinnerprosjektet heter det bl.a.:
Lysaker Brygge er blitt et prosjekt hvor håndverksglede og stolthet hos bygningsarbeiderne er merkbart tilstede. Byggeriet er gjennomført med en sjelden grad av materialitet og en poetisk følsomhet for variasjoner og kvaliteter i det ytre miljø. Ytterveggene er utført med innskjæringer og utkraginger, varierte fargevirkninger og sansbare, taktile materialkvaliteter.

Foto: Espen Sturlason

Utviklingen av Lysaker brygge var for oss en fantastisk reise i å utvikle et godt boligprosjekt ved sjøen i Bærum. Det har vi lykkes med. Det å utvikle og få et nytt boligområde til å fungere og virke spennende, er alltid en utfordring i kampen om kundene. Prosjektet vårt er spennende i design og arkitektur, men arkitekt og undertegnede var helt enig i at vi måtte finne på noe som ikke er vanlig her i Norge. Arkitekturen og designet var nesten helt perfekt, men manglet litt prikken over I en.

Valget falt på å utsmykke to vegger med to store motiver i portalen mot det nordligste gårdsrommet. Bente Tønnesen fikk oppdraget med å lage forslag til utsmykking av veggene og kom med et par forslag. Det var en spennende kreativ prosess og et litt provoserende forslag. Vi var alle enige om at skulle vi smykke ut så store formater og utradisjonell skala som disse veggene er, måtte det være noe som utfordret og var grensesprengende og aldri var utført på den måten. Resultatet ser vi i dag hvor de som bor og de som besøker området blir fanget av kunstverkets flotte og abstrakte uttrykk. Kunstverket står seg godt og har medvirket til å gi Lysaker brygge mange rosende omtaler og priser, både nasjonalt og internasjonalt. Det er spesielt hyggelig at fotografier fra området blir tatt med det flotte kunstverket vi alle er så stolte av. Tusen takk for en forbilledlig spennende prosess, og ikke minst et kunstverk som er til glede for allmennheten, de som bor og jobber der, og er blitt Lysaker brygges signatur.
Vi gir deg de beste referanser.

Med vennlig hilsen/best regards
for DNB Næringseiendom AS

Odd I. Willoch
Direktør/Senior Vice President

Adresse: Lysaker brygge, Lysaker
Byggherre: Vital Eiendom AS.
Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Utsmykning: Bente Tønnessen
Byggeår: Byggestart 2002, ferdigstilt august 2005.
Utmerkelser: Statens Byggeskikkpris 2004

Colors
6e8t0798
6e8t0841
6e8t0824
6e8t0835
6e8t0838
6e8t0809
6e8t0853
6e8t0840
6e8t0810
6e8t0843
6e8t0831