Tønnessen

Fargesetting av bygg og interiør

Farger er et lite brukt og undervurdert arkitektonisk virkemiddel. Fargen kan gi en ekstra dimensjon til bygget. Selv om fargene er bygget på regler og metode, springer de ut av instinktet, intuisjonen – ikke fra optisk vitenskapelige eller spiritualistiske fakta (Alessandra Mendini). Farge mottas av øynene og er knyttet til de fem sansene våre. Fargene er musikalitet. Fargene er rytmisk. En bygning kan ha en tone. Til denne tonen er det en utfordring å sette farge. Det blir en ekstra dimensjon til bygget. Å kunne og vite fargebruk krever absolutt en spisskompetanse! Dette er noe du har i deg, et talent som ikke kan læres. Normalt har kunstnere denne evnen og kan derfor tenke fargesetting på en annen måte enn arkitekten.

Ta kontakt med Bente Tønnessen på telefon
22 54 86 83 eller 45 45 80 12
for en samtale om fargesetting
av bygg eller interiør

6e8u1338
6e8t0835
6e8u1320
Dscf3648 1
6e8u1341
6e8t0841
6e8u1365
6e8t0824
6e8u1316
6e8u1432
Dscf3668 1
6e8u1428
6e8u1347
6e8t0809
Dscf3634 1
6e8u1335
6e8t0853